Werkstuk

Maak je een werkstuk of gaat jouw presentatie over taalontwikkelingsstoornissen (TOS)? Super! Om je op weg te helpen, geven we hier antwoord op veel vragen. Wat is TOS en waarom heeft de één het wel en de ander niet? En hoe is het om TOS te hebben? Lees het goed door, dan ben jij straks de expert!

Wat is TOS?
TOS betekent: taalontwikkelingsstoornis. Mensen die TOS hebben, hebben moeite met het leren of gebruiken van taal. De hersenen van mensen met TOS een beetje anders werken. Daar komt het door. TOS is voor iedereen anders. De één vindt praten bijvoorbeeld lastig, de ander vindt het moeilijk om zinnen voor te lezen.

Weetjes voor jouw werkstuk
• Een baby kan al snel klanken herkennen.
• De meeste baby’s zeggen hun eerste woordje als ze één jaar oud zijn. Kinderen met TOS zijn vaak wat later.
• Eerst heette het ESM, nu heet het TOS.
• Vijf procent van alle mensen heeft TOS.
• Sommige jongeren met TOS gaan naar een gewone school, anderen gaan naar een speciale school.
• Mensen met TOS kunnen het best veel oefenen met praten, lezen en luisteren.
• Vaak merk je helemaal niet dat iemand TOS heeft.
• TOS is iets anders dan stotteren, dyslexie en autisme.

Laten ervaren
Wil je anderen een beetje laten voelen hoe het is om taal moeilijk te vinden? Laat ze deze zin maar eens tien keer zeggen, zo snel mogelijk: ‘Als jouw tekkel mijn tekkel tackelt, tackelt mijn tekkel jouw tekkel terug’. Of deze zin: ‘Een pet met een platte klep is een platte kleppet.’