Onderwijs

Sommige jongeren die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, gaan naar een gewone middelbare school. Anderen gaan naar een middelbare school voor jongeren met TOS. Het belangrijkste is dat jij je thuis voelt op school en dat je er goed kunt leren.

Speciale middelbare school
De groepen zijn bij speciale middelbare school klein en er is veel aandacht voor onderwerpen als ‘omgaan met gevoelens’ en ‘communiceren’. De docenten weten wat TOS is en vaak kun je kiezen voor verschillende studierichtingen. Belangrijk, want de één wil na de middelbare school dolgraag aan het werk, de ander wil het liefst een mbo- of hbo-opleiding gaan volgen.

Gewone middelbare school
Er zijn ook jongeren met TOS die naar een gewone middelbare school gaan en dat heel prettig vinden. Zij krijgen vaak wel wat extra les van een ambulant begeleider, bijvoorbeeld over beter praten, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Met wat extra begeleiding kunnen ze goed meekomen in de klas.

Kentalis Dr. J. de Graafschool is een school voor jongeren met een auditieve beperking en/of ernstige spraak-/taalproblemen. De school organiseert elk jaar een cultuurfestival met een nieuw thema. Lees hoe zij de school omtoveren tot een vijfsterrenhotel!

“Omdat ik wil opkomen voor de rechten van de leerlingen en hun mening, zit ik in de leerlingenraad”, zo vertelt Alex Verschoor (15) die TOS heeft. Lees zijn verhaal!