Naar school

Sommige kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, gaan naar een gewone school. Anderen gaan naar een school voor kinderen met TOS, dat heet een speciale school. Samen met jouw papa en mama kijken we wat goed bij jou past. We willen dat jij het leuk hebt op school en dat je er goed kunt leren.

Speciale school

Je komt in een kleine groep als je naar een speciale school gaat. Dat betekent dat de meester of juf veel tijd heeft voor jou. Je oefent in de groep veel met praten en lezen. Ook zit je in de klas bij andere kinderen die TOS hebben. Lijkt jou dat leuk?

Gewone school

Er zijn ook veel kinderen met TOS die naar een gewone school gaan. Je krijgt wel extra les van een juf of meester, als je naar een gewone school gaat. Bijvoorbeeld over lezen, praten en zelfvertrouwen. Het is belangrijk dat jij goed mee kunt doen in de klas.