Onderzoek


Als je niet goed hoort, dan gaat de audioloog naar jouw oren kijken. Een dokter die álles weet van oren en gaat uitzoeken wat jij wel en niet hoort. Want als jij snapt wat er met je oren is, kun je het ook goed aan vriendjes en klasgenoten vertellen. Volg Glenn, hij komt bij Kentalis op bezoek.

Gehooronderzoek

Je komt met je papa en mama naar Kentalis voor een piepjestest. Dat klinkt spannend, maar het doet geen pijn. Veel kinderen vinden het zelfs leuk. De audioloog bekijkt jouw oren en laat je allemaal piepjes horen. Jij zegt dan of je die piepjes hoort. Zo weet de onderzoeker welke geluiden jij wel en niet hoort. Glenn krijgt ook een piepjestest, kijk meer eens hoe dat gaat!

Hoe komt het?

Oren kunnen kapot gaan als je hard valt of een heel harde knal hoort. Het kan ook zijn dat je slechthorend of doof geboren bent. De audioloog van Kentalis gaat proberen uit te zoeken waarom jij minder of niet hoort.